Naudojimosi taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
 
1.1. Šios prekių taisyklės ( toliau ,,Taisyklės") sudarytos siekiant užtikrinti Pirkėjo ir Pardavėjo teises, nustatyti pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo bei grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu www.silart.eu interneto parduotuvėje susijusias nuostatas.
1.2. Norėdamas naudotis www.silart.eu teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo susipažinti su paslaugų teikimo sąlygose nustatytomis taisyklėmis. Uždedamas varnelę ant ,,Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis" Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė visas taisykles, jas supranta ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali sudaryti pirkimo - pardavimo sandorį ir naudotis www.silart.eu teikiamomis paslaugomis.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teises aktų nustatytus reikalavimus ir prieš tai pranešęs apie taisyklių pakeitimus Pirkėjui.
 
2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
 
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas interneto parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką “Apmokėti" ir apmoka Pirkėjo padaryta užsakymą.
2.2. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą arba vykdomas iškart, jei padarytas užsakymas susimokant pristatymo metu.
 
3. Pirkėjo teisės
 
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.silart.eu elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinti prekes, vadovaudamasis šioje sutarties 12 dalyje nurodytomis sąlygomis.
 
4. Pirkėjo įsipareigojimai
 
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas, naudodamasis www.silart.eu internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymu bei teisės aktų.
 
5. Pardavėjo teisės
 
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
5.2. Atsiradus nenumatytiems trikdžiams Pardavėjas gali laikinai arba pilnai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas bankiniu pervedimu arba PayPal), nesumoka už prekes per (tris) darbo dienas.
5.4. Kai Pirkėjas pasirenka šiose Taisyklėse numatytą apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas neatsiima užsakymo per 2 (dvi) darbo dienas.
 
6. Pardavėjo įsipareigojimai
 
6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos išstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens domenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.
6.3.  Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes, jeigu yra pasirenkamas apmokėjimas banko pavedimu arba PayPal, arba pakeitęs užsakymo būseną į "Patvirtintas", jei yra pasirenkamas apmokėjimo būdas banko kortele atsiimant prekes paštomate arba apmokant kurjeriui. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekes, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 1 (vieną) darbo dieną, jeigu buvo atliktas bankinis pervedimas ir Pardavėjas gavo pinigus.


7. Prekes kainos
 
7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
 
8. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai
 
8.1. Pirkėjas apmokėti už prekes turi ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo.
8.2. Apmokėti už prekes galima šiais būdais:
Bankiniu pervedimu. Tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, gavęs reikalingus banko sąskaitos duomenis, į kurią reikia pervesti pinigus apmokant už užsakytas prekes, atlieka piniginį pervedimą naudodamasis internetines bankininkystės sistema arba nuvykus į banko skyrių.
Apmokėjimas grynaisiais pinigais atsiimant prekes. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo momentu. Internetinėje parduotuvėje užsakius prekes ir pasirinkus apmokėjimą atsiimant, Pirkėjas gali atvykti atsiimti prekių Pardavėjo nurodytu prekių atsiėmimo adresu bei darbo laiku. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu, šiuo atveju, laikomas Pirkėjo apmokėjimo už prekes momentas.
Internetine mokėjimo sistema PayPal už prekes galima atsiskaityti per PayPal apmokėjimo formą.
Apmokėjimas LPexpress paštomate banko kortele arba grynaisiais pinigais arba banko kortele LPexpress kurjeriui. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymas yra išsiunčiamas negavus jokio avansinio mokėjimo.
 
9. Prekių pristatymas
 
9.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinį telefono numerį.
9.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti pats. Tuo atveju, kai jis priekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teises reikšti Pardavėjui pretenziją dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminu pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.5. Prekes pristatyti Pirkėjui galima šiais būdais:
Registruotu pirmenybiniu paštu - prekes siunčiamos registruotu pirmenybiniu paštu. Prekių pristatymo kaina visoje Lietuvoje yra 2 eurai. Pirkėjams, gyvenantiems Europos Sąjungos valstybėse prekių pristatymas kainuoja 4 eurus. Prekių pristatymas registruotu pirmenybiniu paštu į Norvegiją kainuoja 8 eurus. Užsisakant prekių daugiau nei už 100 eurų siuntimas registruotu pirmenybiniu paštu yra nemokamas (išskyrus siuntimą į Europos Sąjungos valstybes ar Norvegiją). Pardavėjas, išsiųsdamas prekes pasilieka jų išsiuntimą patvirtinančius dokumentus, tad kilus pretenzijoms dėl prekių pristatymo vėlavimo ar kitų nesklandumų, šie dokumentai yra laikomi įrodymu. Pirkėjas, siųsdamas registruotu paštu, įsipareigoja nurodyti tikslų savo adresą, vardą bei pavardę.
Apmokėjimas grynaisiais atsiimant prekes. Internetinėje parduotuvėje užsakius prekes ir pasirinkus apmokėjimą atsiimant, Pirkėjas gali atvykti atsiimti Prekių Pardavėjo nurodytu adresu bei darbo laiku. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu, šiuo atveju, laikomas Pirkėjo apmokėjimo už prekes momentas. Prekes šiuo budu galima atsiimti Kauno bei Vilniaus mieste.
Lpexpress ir Omniva paštomatais bei kurjeriu - siunta pristatoma i pasirinkta Lpexpress ar Omniva paštomata arba LPexpress arba Ominiva kurjerio Pirkėjo nurodytu adresu. Informacija kaip atsiimti siuntą iš LPxpress ar Omniva paštomato Pirkėjas gauna SMS žinute. LPexpress ar Omniva kurjeris nurodytu telefono numeriu informuoja apie numatomą pristatymą laiką.
9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būkles. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti  siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmu, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybes prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimo, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimu, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
 
10. Prekių kokybės garantija
 
10.1. Kiekvienos www.silart.eu elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
 
11. Prekių grąžinimas ir keitimas
 
11.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo -pardavimo sutarties ir grąžinti prekę, pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
11.1.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę, jeigu prekė yra kokybiška, nesugadinta, nebuvo panaudota, pakeista ar kitaip iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
11.1.2 Pardavėjui, gavus pranešima elektroniniu paštu (elektroniniame laiške Pirkėjas nurodo norimą grąžinti prekę bei prekės užsakymo numerį), apie pirkimo- pardavimo sutarties atsisakymą, Pirkėjas prekes Pardavėjui gražins per 15 darbo dienų nuo prekes įsigijimo.
11.1.3. Pardavėjui, gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 7 dienas Pirkėjui bus grąžinta už prekę sumokėta pinigų suma.
11.1.4. Jeigu Pardavėjui grąžinta prekė bus panaudota, sugadinta, pakeista ar kitaip neatitiks prekinės išvaizdos reikalavimų, Pardavėjas pasilieka teisę Pirkėją informuoti apie nustatytus trūkumus ir nepriimti grąžinamos prekės.
11.1.5. Blakstienų klijų, nuriebalintojo, klijų tirpiklio, blakstienų plovimo putų bei nukainotų Prekių grąžinimas nėra galimas.
11.1.6. Pirkėjo patirtos išlaidos, grąžinant Pardavėjui prekes, nėra kompensuojamos.
11.2. Prekių grąžinimo tvarka nustatyta, remiantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 ,,Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo", 2001 birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 ,,Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklių patvirtinimo".
 
12. Atsakomybė
 
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už www.silart.eu registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius, kurie apriboja galimybę greitai ir kokybiškai teikti pristatymo paslaugas ar informuoti būtiną informaciją.
12.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.silart.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetines parduotuves, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, ištaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 
13. Apsikeitimas informacija
 
13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia www.silart.eu internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. paštu arba skambina nurodytu telefono numeriu.
 
14. Baigiamosios nuostatos
 
14.1. Šios taisykles sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindas LR teise kylantiems santykiams.
14.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis www.silart.eu internetinės parduotuvės paslaugomis.
14.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
14.5. Nepriėmus abiejų pusių tenkinančio sprendimo, jis bus priimtas pagal LR teises aktus.